16/05/2021 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe tin anh buôn bán tài tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 17:24

 

Nghe tin anh buôn bán tài tình,
Đố anh đếm được con cá kình mấy xương?
- Em về đếm mạ trỉa nương,
Thì đây anh đếm được mấy xương con cá kình.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nghe tin anh buôn bán tài tình