Mưỡu:
Xuân đi, xuân lại về đây,
Vòng cầu xoay chuyển tới ngày tân xuân.
Mỗi năm xuân mấy mươi lần,
Trách ai chểnh mảng để xuân hững hờ.

Nói:
Chín chục thiều quang xuân được mấy,
Đông vừa qua khắp chốn thảy đều xuân.
Bóng xuân quang soi khắp xa gần,
Gõ nhịp phách mừng xuân ta hát thử.
Tích niên xuân ký khứ,
Kim niên xuân hựu lai.

Vườn xuân kia mai đã nảy chồi,
Chúa xuân khéo chiều người niên thiếu.
Nào xuân vũ, xuân phong, xuân hoa, xuân điểu,
Mượn cảnh xuân dan díu với tình xuân.
Chiều xuân mọi vẻ thanh tân,
Lòng xuân phơi phới, chén xuân tàng tàng.
Đêm xuân một khắc nghìn vàng,
Màu xuân hớn hở trông càng thêm yêu.
Ngày xuân ta hãy còn nhiều.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]