Em là con gái nhà nghèo,
Cha mẹ thách cưới ra đều xênh xang.
Xin chàng chín tấm gánh đào,
Một trăm hạt ngọc, chín mươi chín ông sao trên trời.
Nể lời mà chẳng nói ra,
Quần lĩnh áo vó chất nhà năm gian.
Áo vóc đơm những khuy vàng,
Còn như lợn gạo mặc chàng đưa sang.
Chàng về sắm sửa đường ngang,
Ruột non nấu với ruột già ô long.
Lá đa mặt nguyệt hôm rằm,
Vảy lươn nấu với râu cằm Thiên Lôi.
Gan rồng trứng muỗi cho tươi,
Lông nách con ếch nấu với lông đuôi bạch xà.
Xin chàng trăm trứng ba ba,
Chín chục sừng gà chọn lấy cho tinh.
Xin chàng trăm rễ cột đình,
Kiến trắng chín gánh gan cá kình nghìn ba.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001