Hỏi xin tiền sắm Tết
Nàng kì kèo mấy ngày
Liệt kê một đôi giày
Má nàng nhìn...muốn say!

Bắt đầu từ son môi
Pha sắc hồng rực rỡ
Đến cả những đôi giày
Đế cao nhìn...tức thở

Thêm chai keo xịt tóc
Cho gam màu thiên nhiên
Kem dưỡng da mấy hộp
Tuyệt vời Ha-zờ-lin

Lịch đi chơi sấp sẳn
Mỗi năm tết một lần
(Dại gì không chưng diện
Cho lác mắt mấy chàng...)

Còn bao nhiêu ngày nữa
Nàng xé lịch...tết ơi!
Chỉ má nàng tội nghiệp
Lạy trời - con gái tôi!