Dù ai buôn đâu bán đâu,
Mồng mười tháng tám chọi trâu thì về.
Dù ai buôn bán trăm nghề,
Mồng mười tháng tám trở (nhớ) về chọi trâu.


Ngày 10 tháng tám âm lịch hằng năm, lễ hội chọi trâu truyền thống diễn ra tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Lễ hội chọi trâu được tổ chức nhiều nơi, nhưng nổi tiếng và quy mô nhất lớn nhất là lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn.