Con tàu màu trắng đậu trên sông
Sương khói mùa thu nhoà Cửa Cấm
Thuyền nhỏ ven bờ đèn thấp thoáng
Bên đường cây cối chuyện lao xao...

Những bãi than đen lẫn bóng chiều
Thợ về. Cuối phố ai treo
Vầng trăng - như một cây đèn biển
Nghe tận xa khơi nhịp thuỷ triều...


(1978)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]