Anh ham xóc đĩa, cò quay
Máu mê cờ bạc, lại hay rượu chè
Eo sèo công nợ tứ bề
Kẻ lôi người kéo, ê chề lắm thay!
Nợ nần em trả, chàng vay
Kiếp em là kiếp kéo cày đứt hơi!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]