Anh Hai như con nhà giàu
Em như cành quế bên Tàu gửi sang
Anh Ba như cánh phượng song loan
Em như nụ rữa hoa tàn đêm khuya
Anh Tư như khoá ngọc long thìa
Em như trấu sẩy lọt nia ra gì
Cho nên em chả dám bì
Vợ anh vàng bảy em thì thau ba
Muốn cho sum họp một nhà
Thử xem vàng bảy thau ba thế nào?
Muốn cho giếng ở gần ao
Thử xem đôi nước, nước nào trong hơn?
Trong trong đục đục quản chi
Trong thì rửa mặt đục thì chao chân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]