Đạo vợ chồng không mốt thì mai,
Không trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng.
Em muốn xê vô gá nghĩa trao duyên,
Sợ anh hôm thay mai đổi, xóm giềng cười chê.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001