Đạo vợ chồng không mốt thì mai,
Không trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng.
Em muốn xê vô gá nghĩa trao duyên,
Sợ anh hôm thay mai đổi, xóm giềng cười chê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]