Đánh giặc thì đánh qua sông,
Đừng đánh qua đồng nát lúa người ta.
Đánh giặc thì đánh qua ,
Đừng đánh qua Nhội nát nhà Kẻ Giâm.


Đây là bài ca dao về hội đền Sái, xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]