Bao giờ lấp ngã ba Chanh,
Để ta gánh đá xây thành Cổ Loa.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002