Ai về Đào Xá vui thay,
Xóm bắc có chợ, xóm tây có chùa.
Xóm đông có miếu thờ vua,
Xóm nam có bến đò đưa dập dìu.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002