Thứ nhất là hội Cổ Loa,
Thứ nhì hội Gióng, thứ ba hội Tràm.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002