Thứ nhất là hội Cổ Loa,
Thứ nhì hội Gióng, thứ ba hội Tràm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]