16/06/2021 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đánh giặc thì đánh qua sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2020 14:51

 

Đánh giặc thì đánh qua sông,
Đừng đánh qua đồng nát lúa người ta.
Đánh giặc thì đánh qua Sà[1],
Đừng đánh qua Nhội[2] nát nhà Kẻ Giâm[3].
Đây là bài ca dao về hội đền Sái, xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Ngã ba Sà, nơi hợp lưu sông Cà Lồ vào sông Cầu, đoạn sông Cầu ở đây còn gọi là sông Nguyệt Đức.
[2] Tên nôm làng Thuỵ Lôi, còn gọi là Sái có đền Sái, thuộc xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.
[3] Tên nôm một thôn thuộc xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đánh giặc thì đánh qua sông