Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Mignon (1) tình yêu (993)

Đăng bởi ngo_ai_nee vào 27/05/2007 11:04

An Mignon

AN MIGNON

Über Tal und Fluß getragen,
Ziehet rein der Sonne Wagen.
Ach, sie regt in ihrem Lauf,
So wie deine, meine Schmerzen,
Tief im Herzen,
Immer morgens wieder auf.

Kaum will mir die Nacht noch frommen,
Denn die Träume selber kommen
Nun in trauriger Gestalt,
Und ich fühle dieser Schmerzen,
Still im Herzen
Heimlich bildende Gewalt.

Schon seit manchen schönen Jahren
Seh ich unten Schiffe fahren,
Jedes kommt an seinen Ort;
Aber ach, die steten Schmerzen,
Fest im Herzen,
Schwimmen nicht im Strome fort.

Schön in Kleidern muß ich kommen,
Aus dem Schrank sind sie genommen,
Weil es heute Festtag ist;
Niemand ahnet, daß von Schmerzen
Herz im Herzen
Grimmig mir zerrissen ist.

Heimlich muß ich immer weinen,
Aber freundlich kann ich scheinen
Und sogar gesund und rot;
Wären tödlich diese Schmerzen
Meinem Herzen,
Ach, schon lange wär ich tot.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Bay trên trời chiếu sáng
Xe mặt trời màu vàng
Tỏa sáng tận xa xăm
Nhưng than ôi, gần sáng
Trong con tim sâu thẳm
Thức dậy nỗi đau buồn.

Đêm nghiệt ngã cùng ta
Vỗ về những giấc mơ
Giờ khắc trôi chầm chậm
Nhưng than ôi, gần sáng
Trong con tim sâu thẳm
Đan kết nỗi buồn xưa.

Tưởng nhớ tháng ngày qua
Dưới bầu trời mờ xa
Những con tàu cập bến
Nhưng ở trong lòng ta
Một nỗi buồn cay đắng
Không đi khỏi bao giờ.

Ta ngỡ là khỏe mạnh
Mặc áo quần sang trọng
Chỉ dành cho ngày vui
Nhưng những ai chào đón
Có ai người cảm nhận
Trong tim ta ngậm ngùi.

Mặc lòng khóc cay đắng
Nhưng nước mắt ta chùi
Giá như đau khổ này
Đưa ta về ngôi mộ
Thì từ lâu ta đã
Ngủ yên trong đất rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Over valley and river carried,
Pull purely to the sun car.
Oh, it moves in its run,
As yours, my pain,
Deeply in the heart,
Always in the morning again up.

Hardly me the night wants still pious,
Because the dreams come
Now in sad shape,
And I feel these pain,
Quietly in the heart
Secretly screen end force.

Already since some beautiful years
Seh I down ships drive,
Everyone comes to its place;
But oh, the constant pain,
Firmly in the heart,
Do not swim in the river away.

Beautifully in dresses I must come,
From the cabinet they are taken,
Because it is today holiday;
Nobody suspect that of pain
Heart in the heart
Grimmig me tore up.

Secretly I must always cry,
But friendly I can seem
And even healthy and red;
These pain would be deadly
My heart,
Oh, more waer I am already enough dead.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời