Bó hoa anh hái tặng mình
Cùng hoa, anh gửi muôn nghìn khuc ca
Bao lần cúi xuống thơm hoa
Nụ hôn nồng thắm, biết là mấy mươi!
Anh ôm hoa, xiết vào người
Trái tim gõ nhịp đến mười lần trăm!


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)