“Мне доставались нелегко”

Мне доставались нелегко
Моей души больные звуки.
Страдал я сердцем глубоко,
Когда слагалась песня муки.

Я в песне жил не головой,
А жил скорбящею душою,
И оттого мой стон больной
Звучит тяжёлою тоскою.


1875

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Những tiếng buồn đau đớn của lòng tôi
Tôi gánh chịu đêm ngày không phải dễ.
Và trái tim nhức nhối những lúc ngồi
Ðể viết ra những dòng thơ như thế.

Trong bài thơ, tôi không sống bằng đầu,
Mà bằng chính tâm hồn tôi cay đắng,
Và vì thế, tiếng lòng tôi buồn đau
Khi thành thơ, luôn u sầu, trĩu nặng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Buồn

"...Tôi dối lòng tôi nên chả dám
Nhận là mình đã bắt đầu yêu..."

Tôi cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc.
Nhưng nào ngờ ở mãi đến hôm nay.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời