Ðừng mong chờ ở tôi
Những bài thơ vui vẻ,
Vì thơ của tôi buồn
Như mùa thu buồn tẻ.

Thơ của tôi là mưa,
Là tiếng rên của gió.
Là tiếng khóc tâm hồn
Và trái tim đau khổ