20/09/2020 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Những tiếng buồn đau đớn của lòng tôi”
“Мне доставались нелегко”

Tác giả: Ivan Surikov - Иван Суриков

Nước: Nga
Đăng bởi bruce lee vào 01/03/2008 20:37

 

Nguyên tác

Мне доставались нелегко
Моей души больные звуки.
Страдал я сердцем глубоко,
Когда слагалась песня муки.

Я в песне жил не головой,
А жил скорбящею душою,
И оттого мой стон больной
Звучит тяжёлою тоскою.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Những tiếng buồn đau đớn của lòng tôi
Tôi gánh chịu đêm ngày không phải dễ.
Và trái tim nhức nhối những lúc ngồi
Ðể viết ra những dòng thơ như thế.

Trong bài thơ, tôi không sống bằng đầu,
Mà bằng chính tâm hồn tôi cay đắng,
Và vì thế, tiếng lòng tôi buồn đau
Khi thành thơ, luôn u sầu, trĩu nặng.
1875

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ivan Surikov » “Những tiếng buồn đau đớn của lòng tôi”