15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2014 15:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/08/2021 22:20

小栢舟

汎彼中流小栢舟,
幾年閑繫碧波頭。
後人若問誰先渡,
文武兼全萬戶侯。

 

Tiểu bách chu

Phiếm bỉ trung lưu tiểu bách chu,
Kỷ niên nhàn hệ bích ba đầu.
Hậu nhân nhược vấn thuỳ tiên độ,
Văn vũ kiêm toàn vạn hộ hầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhật Chiêu

Một con thuyền bách trắng,
Trên sóng biếc lênh đênh.
Trải qua bao năm tháng.
Ai đầu tiên lên thuyền?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Chi Mai

Trên sông lờ lững một con đò
Bao năm nhàn nhã buộc bên bờ
Hỏi thử: ai người sau qua được?
Rằng: kiêm văn võ mới đáng chờ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên văn chữ Hán

Bài thơ này nguyên văn chữ Hán là Tiểu bách chu (小栢舟), Chiếc thuyền gỗ bách nhỏ:

汎彼中流小栢舟
幾年閑繫碧波頭
後人若問誰先渡
文武兼全萬戶侯

Phiên âm:

Phiếm bỉ trung lưu tiểu bách chu
Kỉ niên nhàn hệ bích ba đầu
Hậu nhân nhược vấn thuỳ tiên độ
Văn vũ kiêm toàn vạn hộ hầu

Nguồn: Kim Hyun-Jung, A comparative study on literature of Hwang Jin-I and Lee Mae-Chang, Chosun University, 2005.


Bài thơ này có lẽ lấy tứ từ bài Bách chu trong Kinh Thi:
Phiếm bỉ bách chu
Tại bỉ trung hà

nhưng dường như có ý châm biếm lại ý tứ thủ tiết của người phụ nữ trong bài Bách chu.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Chiếc bách lênh đênh nổi giữa dòng
Bao năm sóng biếc lướt thong dong
Người sau ví hỏi ai qua trước
Văn võ toàn tài vạn hộ phong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời