02/02/2023 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu bách chu
小栢舟

Tác giả: Hwang Jin-i - 황진이

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2014 15:49

 

Nguyên tác

汎彼中流小栢舟,
幾年閑繫碧波頭。
後人若問誰先渡,
文武兼全萬戶侯。

Phiên âm

Phiếm bỉ trung lưu tiểu bách chu,
Kỷ niên nhàn hệ bích ba đầu.
Hậu nhân nhược vấn thuỳ tiên độ,
Văn vũ kiêm toàn vạn hộ hầu.

Bản dịch của Nhật Chiêu

Một con thuyền bách trắng,
Trên sóng biếc lênh đênh.
Trải qua bao năm tháng.
Ai đầu tiên lên thuyền?
Nguồn: Kim Hyun-Jung, A comparative study on literature of Hwang Jin-I and Lee Mae-Chang, Chosun University, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hwang Jin-i » Tiểu bách chu