15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
10 bài trả lời: 10 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 22:30

贈仕途子弟

富貴浮雲遲未到,
光陰流水急相催。
何如小隱林泉下,
一榻松風茶一杯。

 

Tặng sĩ đồ tử đệ

Phú quí phù vân trì vị đáo,
Quang âm lưu thuỷ cấp tương thôi.
Hà như tiểu ẩn lâm tuyền hạ,
Nhất tháp tùng phong, trà nhất bôi.

 

Dịch nghĩa

Giàu sang như mây nổi, chậm chạp chưa đến,
Quang âm như nước chảy, hối hả giục nhau qua.
Sao bằng về ẩn nơi rừng suối,
Một sập gió thông, một chén trà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Giàu sang đến chậm như mây nổi,
Năm tháng trôi vèo tựa nước sa.
Rừng suối chi bằng về ẩn quách,
Gió thông một sập, chén đầy trà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Mây nổi giàu sang chầy chửa đến,
Nước trôi ngày tháng giục mau già.
Chi bằng ở ẩn nơi rừng suối,
Nằm khểnh gió thông, uống chén trà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Giàu sang hão huyền bao giờ đến
Tháng ngày nước chảy giục nhau qua
Chi bằng về ẩn nơi rừng suối
Gió thông một phản một chén trà

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Giàu sang mây nổi chậm rì
Tháng ngày đắp đổi nước về miền Đông
Lui về rừng suối hơn không
Chè thơm một chén, gió thông một giường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Áng mây phú quý bay chưa đến,
Dòng nước thời gian chảy xiết qua.
Sao bằng ẩn lánh nơi rừng suối,
Một sập gió thông một tách trà

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phú quý như mây đến trễ tràng
Tháng ngày nước chảy vụt qua nhanh
Sao như ở ẩn nơi rừng suối
Một chén trà ngon mát gió thông

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phú quí mây trôi còn khó đến,
Quang âm nước chảy giục nhau qua.
Sao bằng về ẩn nơi rừng suối,
Một sập gió thông một chén trà.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phù vân phú quí chậm vào,
Quang âm nước chảy rào rào giục qua.
Sao bằng về ẩn rừng xa,
Gió thông một sập bên trà một chung.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Giàu sang mây nổi đến dần dà,
Ngày tháng trôi nhanh chẳng đợi mà.
Chi bằng tiểu ẩn nơi rừng suối,
Một giường gió mát, một chung trà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Phú quý mây trôi chậm chửa thành
Nước trôi ngày tháng đẩy đưa nhanh
Sao bằng tiểu ẩn nơi rừng suối
Thông, gió, trà tươi, một ván sàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời