15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
13 bài trả lời: 13 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 04:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/09/2008 20:55

因事題究蘭寺

德薄常慚繼祖燈,
空教寒拾起冤憎。
爭如逐伴歸山去,
疊嶂重山萬萬層。

 

Nhân sự đề Cứu Lan tự

Đức bạc thường tàm kế tổ đăng,
Không giao Hàn, Thập khởi oan tăng.
Tranh như trục bạn quy sơn khứ,
Điệp chướng trùng san vạn vạn tằng.

 

Dịch nghĩa

Thường thẹn mình đức mỏng mà được nối ngọn đèn Tổ,
Luống để cho Hàn Sơn và Thập Đắc phải sinh niềm oán giận.
Chi bằng theo bạn về núi,
Sống giữa muôn vạn tầng núi non trùng điệp.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Đức mỏng, thẹn thùng đèn tổ nối,
Luống cho Hàn, Thập nổi hờn căm.
Chi bằng theo bạn về non quách,
Núi dựng non che vạn vạn tầng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Thẹn mình đức mỏng, nối đen,
Luống cho Hàn, Thập nhiều phen ngậm hờn.
Sao bằng theo bạn "quy sơn",
Khuất che lớp lớp núi non vạn tầng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Hổ mình đức mỏng giữ đèn nhang,
Luống để Thập, Hàn mắc tiếng oan.
Theo bạn chi bằng về núi quách,
Non cao trùng điệp kể muôn vàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Thẹn mình đức mỏng đèn tổ kế
Khiến Hàn Sơn, Thập Đắc oán thù
Sao bằng theo bạn về non cũ
Điệp trùng núi chở vạn tầng che

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Đức xoàng thẹn nối tổ đăng,
Khiến cho Hàn, Thập khó khăn trăm bề.
Cớ sao chốn cũ không về,
Núi non trùng điệp suối khe muôn giòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kiều Thu Hoạch

Nối đèn Tổ thẹn mình đức bạc
Luống làm cho Hàn, Thập ghét oan
Sao bằng theo bạn về ngàn
Núi non vây bủa muôn vàn tầng cao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Đức mỏng thẹn mình nối Tổ Thầy
Làm cho Hàn Thập chẳng vui lây (1).
Sao bằng theo bạn lui về núi,
Chập chùng muôn ngọn thoả hồn ai.


(1) Hai vị Hàn Sơn và Thập Đắc là hai vị Thánh tăng, không còn ganh ghét như kẻ tầm thường khi thấy người khác hơn mình. Ý câu thơ ngài Huyền Quang muốn nói rằng mình đức mỏng mà đảm nhận trọng trách quá lớn, đến nỗi làm cho hai vị Thánh tăng là ẩn sĩ cũng cảm thấy không yên tâm hài lòng, giận cho không biết lượng sức.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đức mỏng thẹn mình nối nghiệp thầy
Hàn Sơn Thập Đắc phải hờn lây
Sao bằng theo bạn về non ẩn
Núi dựng non che lớp lớp mây

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đức mỏng thẹn mình nối tổ tiên,
Luống cho Hàn, Thập oán nhiều phen.
Chi bằng theo bạn về cùng núi,
Sống giữa vạn tầng núi đã quen.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghiệp nhà đức mỏng thẹn ta,
Để cho Hàn, Thập hờn ta thán người.
Chi bằng theo bạn núi chơi,
Sống vui giữa vạn núi đồi đã quen.

25.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối