Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (206 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Nguyễn Bính (244 bài)
Tạo ngày 28/08/2020 10:38 bởi tôn tiền tử
Kiều Thu Hoạch nguyên là tiến sĩ, giáo sư của Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Thơ dịch tác giả khác