15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 28/08/2020 10:38 bởi tôn tiền tử
Kiều Thu Hoạch nguyên là tiến sĩ, giáo sư của Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Thơ dịch tác giả khác