Ngựa hí râm ran cỏ úa vàng
Đất trời chuyển lạnh chở mùa sang
Lê đầy cành trĩu che tường thấp
Dưa khắp ruộng bò lấn lũng hoang
Trăng sáng sương giăng như mộng mị
Tương Hồ bạn cũ cách quan san
Hứng thu đường vắng thêm cô tịch
Rừng phủ hoang liêu bóng nắng tàn

tửu tận tình do tại