16/08/2022 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tào thôn đạo trung
曹村道中

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/07/2014 08:06

 

Nguyên tác

嘶馬蕭蕭蒼草黃,
金天雲物弄微涼。
瓜田餘蔓有荒隴,
梨子壓枝鋪短牆。
明月風煙如夢寐,
平生親舊隔湖湘。
行行秋興已孤絕,
不忍更臨山夕陽。

Phiên âm

Tê mã tiêu tiêu thương thảo hoàng,
Kim thiên vân vật lộng vi lương.
Qua điền dư mạn hữu hoang lũng,
Lê tử áp chi phô đoản tường.
Minh nguyệt phong yên như mộng mị,
Bình sinh thân cựu cách Hồ, Tương.
Hành hành thu hứng dĩ cô tuyệt,
Bất nhẫn cánh lâm sơn tịch dương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngựa hí râm ran cỏ úa vàng
Đất trời chuyển lạnh chở mùa sang
Lê đầy cành trĩu che tường thấp
Dưa khắp ruộng bò lấn lũng hoang
Trăng sáng sương giăng như mộng mị
Tương Hồ bạn cũ cách quan san
Hứng thu đường vắng thêm cô tịch
Rừng phủ hoang liêu bóng nắng tàn
Tào thôn nay thuộc huyện Tân An, Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Tào thôn đạo trung