15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 08:36, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/09/2008 21:15

春庭蘭調

月斜人靜戍樓中。
臥聽銅龍,
起聽銅龍,
夜半哀江響半空。
聲也相同,
氣也相同,
相思無盡五更窮。
心在巫峰,
魂在巫峰,
恩愛此遭逢。
閒倚東風,
倦倚東風,
一園紅杏壁青蔥。
繁花惜已空,
今朝又見數枝紅。
鶯兒莫帶東風去,
只恐桃夭無力笑東風。
風清月白,
把其香入客吟中。

 

Xuân đình lan điệu

Nguyệt tà nhân tĩnh thú lâu trung.
Ngoạ thính đồng long,
Khởi thính đồng long,
Dạ bán “Ai giang” hưởng bán không.
Thanh dã tương đồng,
Khí dã tương đồng,
Tương tư vô tận ngũ canh cùng.
Tâm tại Vu Phong,
Hồn tại Vu Phong,
Ân ái thử tao phùng.
Nhàn ỷ đông phong,
Quyện ỷ đông phong,
Nhất viên hồng hạnh bích thanh thông.
Phồn hoa tích dĩ không,
Kim triêu hựu kiến sổ chi hồng.
Oanh nhi mạc đới đông phong khứ,
Chỉ khủng đào yêu vô lực tiếu đông phong.
Phong thanh nguyệt bạch,
Bả kì hương nhập khách ngâm trung.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Thái Tôn

Trăng tà người lặng tựa lầu không
Nằm lắng chuông đồng,
Dậy lắng chuông đồng,
Đêm lắng tiếng buồn vang mé sông
Thanh đã tương đồng,
Khí đã tương đồng
Thanh khí năm canh rộn rã lòng
Tâm ở Vu Phong
Hồn ở Vu Phong
Ân ái cuộc tao phùng.
Nhàn tựa gió đông
Mỏi tựa gió đông
Một vườn hồng hạnh biếc xanh song
Phồn hoa tưởng đã không
Sớm nay bông nở mấy nhành hồng
Chim oanh chớ quyến xuân đi nhé
Ta sợ "Đào hoa vô lực tiếu đông phong"
Trăng thanh gió mát
Đem hương vào với các thi nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng tà mình lặng tựa lầu không
Nằm vọng chuông đồng,
Dậy lắng chuông đồng,
Nữa đêm tiếng “buồn sông” vọng giữa không trung.
Thanh đã tương đồng,
Khí đã tương đồng
Tương tư vô tận năm canh ròng.
Tâm ở Vu Phong
Hồn tại Vu Phong
Ân ái cuộc tao phùng.
Nhàn dựa gió đông
Mệt dựa gió đông
Một vườn hồng hạnh biếc xanh trong
Phồn hoa tiếc đã không
Sớm nay lại thấy mấy nhành hồng
Chim oanh đừng rủ xuân đi nhé
Ta sợ “Đào hoa không sức cợt đông phong”
Trăng thanh gió mát
Đem hương vào với khách ngâm thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trăng tà, người lặng trong lầu gác
Nằm nghe giọt đồng,
Dậy nghe giọt đồng
Nửa đêm “Nam ai” ngang trên không
Tiếng đã cùng chung,
Hơi cũng cùng chung
Nhớ nhau năm canh sao mênh mông
Lòng ở Vu phong,
Hồn ở Vu phong
Ân ái lại gặp cùng
Nhàn tựa gió đông,
Mệt tựa gió đông
Một vườn hồng hạnh, biếc đầy song
Phồn hoa trước đã không
Sớm nay lại thấy mấy cành hồng
Chim oanh đừng mang gió đông trảy
Chỉ sợ đào non không sức cười gió đông
Trăng trong gió mát
Thơ Khách bỗng đâu thơm bay lạ lùng!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trăng tà người lặng giữa  lầu không
Nằm lắng chuông đồng,  
Dậy lắng chuông đồng  
Ai hát nửa đêm vọng giữa sông

Lời đã chung lòng
Ý đã chung lòng
Năm canh không dứt nhớ thương cùng

Lòng ở Vu Phong  
Hồn ở Vu phong
Ân ái cuộc tao phùng

Nhàn tựa gió đông  
Mỏi tựa gió đông,  
Một vườn xanh biếc nõn mơ hồng

Phồn hoa chẳng nuối trông
Sáng nay lại thấy mấy hoa hồng
Oanh ơi đừng rủ xuân đi nhé  
Chỉ sợ đào non yếu sức ngạo gió đông
Trăng thanh gió mát
Đưa hương về mặc khách đang mong.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời