12/08/2022 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân đình lan điệu
春庭蘭調

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 08:36

 

Nguyên tác

月斜人靜戍樓中。
臥聽銅龍,
起聽銅龍,
夜半哀江響半空。
聲也相同,
氣也相同,
相思無盡五更窮。
心在巫峰,
魂在巫峰,
恩愛此遭逢。
閒倚東風,
倦倚東風,
一園紅杏壁青蔥。
繁花惜已空,
今朝又見數枝紅。
鶯兒莫帶東風去,
只恐桃夭無力笑東風。
風清月白,
把寄香入客吟中。

Phiên âm

Nguyệt tà nhân tĩnh thú lâu trung[1].
Ngoạ thính đồng long,
Khởi thính đồng long,
Dạ bán "Ai giang" hưởng bán không.
Thanh dã tương đồng,
Khí dã tương đồng,
Tương tư vô tận ngũ canh cùng.
Tâm tại Vu Phong,
Hồn tại Vu Phong,
Ân ái thử tao phùng.
Nhàn ỷ đông phong,
Quyện ỷ đông phong,
Nhất viên hồng hạnh bích thanh thông.
Phồn hoa tích dĩ không,
Kim triêu hựu kiến sổ chi hồng.
Oanh nhi mạc đới xuân phong khứ,
Chỉ khủng đào yêu vô lực tiếu đông phong.
Phong thanh nguyệt bạch,
Bả kì hương nhập khách ngâm trung.

Bản dịch của Đào Thái Tôn

Trăng tà người lặng tựa lầu không
Nằm lắng chuông đồng,
Dậy lắng chuông đồng,
Đêm lắng tiếng buồn vang mé sông
Thanh đã tương đồng,
Khí đã tương đồng
Thanh khí năm canh rộn rã lòng
Tâm ở Vu Phong
Hồn ở Vu Phong
Ân ái cuộc tao phùng.
Nhàn tựa gió đông
Mỏi tựa gió đông
Một vườn hồng hạnh biếc xanh song
Phồn hoa tưởng đã không
Sớm nay bông nở mấy nhành hồng
Chim oanh chớ quyến xuân đi nhé
Ta sợ "Đào hoa vô lực tiếu đông phong"
Trăng thanh gió mát
Đem hương vào với các thi nhân.
Tham khảo: Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp
[1] Trong chòi canh. Thú lâu là cái chòi canh ở chốn đồn binh. Thơ Đường Huyền Tông có câu: “Nguyệt lạc thú lâu không” (Trăng lặn chòi canh vắng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Xuân đình lan điệu