65.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: thơ trào phúng (177)

Đăng bởi karizebato vào 22/06/2009 05:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 22/06/2009 05:26

Rắp hỏi chơi đây những thẹn thùng,
Chữ tình ai nỡ dứt cho xong.
Những người trong cuộc nhiều người lạ,
Là của trên đời vốn của chung.
Duyên phận ngán thay thân yểu điệu,
Tài hoa gầy cả mặt anh hùng.
Này thơ ai tặng ai ai đó,
Gặp gỡ rồi ra hoạ có không.


(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản Thi ca Nam âm
Quá Nghệ An hoài giai nhân

Rắp hỏi chơi đây những thẹn thùng,
Chữ tình ai nỡ dứt cho xong.
Những người trong cuộc nhiều người lạ,
của trên đời vốn của chung.
Duyên phận ngán xem thân thiếu nữ,
Tài hoa gầy cả mặt anh hùng.
Thôi thôi còn biết làm chi tá,
Thục nữ
rồi ra hoạ có không.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008