Tôi có mua được một đĩa DVD gồm nhiều loại sách, trong đó có tập thơ Hồ Xuân Hương TuyểnTập thì bài này là Mắng học trò. Hơn nữa câu 2 là: Lại đây cho chị dạy làm thơ.Câu 3: ong non ngứa nọc châm hoa rữa. Câu 4 : Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa. Bởi vì bướm thì không bao giờ đi Châm hoa, mà chỉ có ong mới châm.Thứ hai là câu từ trong thơ HXH không bao giờ nhầm cả, bà dùng rất chuẩn xác. Mong Ban biên tập xem xét.
Xin cảm ơn