35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2006 08:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/09/2008 00:08

與山南上協鎮官陳侯唱和其八

磨滅聰明減見聆,
塞茅心竅剩如莛。
只緣隨分急奔走,
未得放懷齊辱榮。
頭上雪霜神亦倦,
吻餘糟粕味非馨。
憐鄉情種痴於我,
剪盡寒燈不厭賡。

 

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 8

Ma diệt thông minh giảm kiến linh,
Tái mao tâm khiếu thặng như đình.
Chỉ duyên tuỳ phận cấp bôn tẩu,
Vị đắc phóng hoài tề nhục vinh.
Đầu thượng tuyết sương thần diệc quyện,
Vẫn dư tao phách vị phi hinh.
Liên hương tình chủng si ư ngã,
Tiễn tận hàn đăng bất yếm canh.

 

Dịch nghĩa

Cuộc sống mài diệt sự thông minh, làm giảm hết những điều mắt thấy tai nghe
Giác quan mờ tối chỉ còn tấm thân như lá cỏ
Chỉ vì tuỳ phận nên phải long đong bôn tẩu
Chưa có cái nhìn thoáng đạt để coi vinh nhục ngang nhau
Trên đầu đã điểm sương, tinh thần cũng mỏi mệt
Có ai bảo mùi vị cám bã dư thừa là thơm
Thương giống tình quê say đắm hơn ta
Khêu cạn ngọn đèn trong đêm lạnh còn thích ngâm vịnh.



[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mài diệt thông minh, giảm thấy nghe,
Tâm can thân cốt cỏ bờ đê.
Chỉ tuỳ theo phận mà bôn tẩu,
Còn bận trong lòng chuyện ngợi chê.
Mỏi mệt tinh thần, sương điểm tóc,
Thơm tho ai nhận cám thừa dư.
Tình quê giống ấy ta còn kém,
Ngâm vịnh đêm tàn vẫn cứ mê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ném hết thông minh bớt rõ rành,
Che tâm lấp ý cỏ lan nhanh.
Chỉ đành theo phận dồn bôn tẩu,
Chưa được yên lòng gạt nhục vinh.
Mái tóc tuyết sương thân cũng mệt,
Đầy nồi cám bã vị không kinh.
Thương hương tình dại hơn ta nữa,
Đèn lạnh khêu tàn chả ngán canh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Trí giảm thông minh, mắt kém tinh.
Thân như cây cỏ, mù u minh.
Nợ duyên tuỳ phận ngày rong ruổi,
Sao thấy tầm xa nỗi nhục vinh.
Mái tóc điểm sương hồn mỏi mệt,
Cám thừa ai bảo vị thơm lành,
Hồn quê say đắm tình ta nhỉ,
Đêm lạnh đèn khuya dạ chẳng an.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây cỏ giác quan thân kém tinh,
Giảm nghe giảm thấy diệt thông minh.
Long đong tuỳ phận nên bôn tẩu,
Chưa thể nhìn xa nổi nhục vinh.
Đầu đã điểm sương, thần mỏi mệt,
Cám thừa ai bảo vị thơm tinh.
Tình quê say đắm ta còn kém,
Đêm lạnh khêu đèn thích vịnh ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời