12/08/2022 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 8
與山南上協鎮官陳侯唱和其八

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2006 08:16

 

Nguyên tác

磨滅聰明減見聆,
塞茅心竅剩如莛。
只緣隨分急奔走,
未得放懷齊辱榮。
頭上雪霜神亦倦,
吻餘糟粕味非馨。
憐鄉情種痴於我,
剪盡寒燈不厭賡。

Phiên âm

Ma diệt thông minh giảm kiến linh,
Tái mao tâm khiếu thặng như đình.
Chỉ duyên tuỳ phận cấp bôn tẩu,
Vị đắc phóng hoài tề nhục vinh.
Đầu thượng tuyết sương thần diệc quyện,
Vẫn dư tao phách vị phi hinh[1].
Liên hương tình chủng si ư ngã,
Tiễn tận hàn đăng bất yếm canh.

Dịch nghĩa

Cuộc sống mài diệt sự thông minh, làm giảm hết những điều mắt thấy tai nghe
Giác quan mờ tối chỉ còn tấm thân như lá cỏ
Chỉ vì tuỳ phận nên phải long đong bôn tẩu
Chưa có cái nhìn thoáng đạt để coi vinh nhục ngang nhau
Trên đầu đã điểm sương, tinh thần cũng mỏi mệt
Có ai bảo mùi vị cám bã dư thừa là thơm
Thương giống tình quê say đắm hơn ta
Khêu cạn ngọn đèn trong đêm lạnh còn thích ngâm vịnh.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mài diệt thông minh, giảm thấy nghe,
Tâm can thân cốt cỏ bờ đê.
Chỉ tuỳ theo phận mà bôn tẩu,
Còn bận trong lòng chuyện ngợi chê.
Mỏi mệt tinh thần, sương điểm tóc,
Thơm tho ai nhận cám thừa dư.
Tình quê giống ấy ta còn kém,
Ngâm vịnh đêm tàn vẫn cứ mê.
Nguồn:
1. Luận văn thạc sĩ “Hồ Xuân Hương Hán Nôm thi cập kỳ nữ tính ý thức nghiên cứu” 胡春香漢喃詩及其女性意識研究, Trần Trúc Ly, Đại học Trung Sơn, Đài Loan, 4-2005, web: http://etd.lib.nsysu.edu....me=etd-0704105-155357.pdf
2. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
3. Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp
[1] Bản của Bùi Hạnh Cẩn chép là chữ “kinh”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 8