Trong tù không rượu, không hoa
Đêm nay cảnh đẹp, hững hờ được chăng
Người chiêm ngưỡng nguyệt ngoài song
Trăng nhòm khe cửa, ngắm lòng thi nhân.


Nguồn: Nhật ký trong tù (thơ song ngữ Việt - Tày), Triệu Lam Châu, NXB Văn hoá dân tộc, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)