午後

二點開籠換空氣,
人人仰看自由天。
自由天上神仙客,
知否籠中也有仙。

 

Ngọ hậu

Nhị điểm khai lung hoán không khí
Nhân nhân ngưỡng khán tự do thiên
Tự do thiên thượng thần tiên khách
Tri phủ lung trung dã hữu tiên.

 

Dịch nghĩa

Hai giờ chiều, nhà lao mở cửa đổi không khí,
Mọi người ngẩng lên ngắm trời tự do;
Khách thần tiên trên trời tự do,
Biết chăng trong tù cũng có tiên?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Hai giờ ngục mở thông hơi,
Tù nhân ngẩng mặt ngắm trời tự do;
Tự do tiên khách trên trời,
Biết chăng trong ngục có người khách tiên?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
63.83
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Huy Động

Hai giờ ngục mở thay không khí,
Ai nấy nhìn lên: trời tự do!
Tiên khách tự do trên thượng giới,
Biết chăng, tiên cũng ở trong tù ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.20
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Hai giờ ngục mở thông không khí
Người người khoan khoái ngắm trời mây
Tự do chỉ có thần tiên hưởng
Ai biết có tiên ở chốn này

55.00
Trả lời