潘孚先

芹宮十載飽遺經,
奇思安閑詩興清。
國史一編真捷徑,
後人景仰泰山名。

 

Phan Phu Tiên

Cần cung thập tải bão di kinh,
Kỳ tứ an nhàn thi hứng thanh.
Quốc sử nhất biên chân tiệp kính,
Hậu nhân cảnh ngưỡng Thái Sơn danh.

 

Dịch nghĩa

Mười năm học kinh sách ở học đường,
Tứ lạ an nhàn, thơ hứng thanh tao.
Một tập quốc sử thực là loại tiệp kính,
Người đời sau ngưỡng mộ danh tiếng như núi Thái Sơn.


Phan Phu Tiên người Từ Liêm, Hà Nội, là sử gia nổi tiếng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Kinh sử mười năm chốn học đường,
An nhàn tứ lạ, hứng văn chương.
Một pho quốc sử, tài uyên bác,
Hậu thế, ngời ngời một Thái Sơn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm kinh sách học đường,
Thanh tao tứ lạ văn chương hơn người.
Một pho quốc sử để đời,
Người sau ngưỡng mộ danh ngời Thái Sơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời