19/08/2022 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phan Phu Tiên
潘孚先

Tác giả: Hà Nhậm Đại - 何任大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 20:43

 

Nguyên tác

芹宮十載飽遺經,
奇思安閑詩興清。
國史一編真捷徑,
後人景仰泰山名。

Phiên âm

Cần cung thập tải bão di kinh,
Kỳ tứ an nhàn thi hứng thanh.
Quốc sử nhất biên chân tiệp kính[1],
Hậu nhân cảnh ngưỡng Thái Sơn danh.

Dịch nghĩa

Mười năm học kinh sách ở học đường,
Tứ lạ an nhàn, thơ hứng thanh tao.
Một tập quốc sử thực là loại tiệp kính,
Người đời sau ngưỡng mộ danh tiếng như núi Thái Sơn.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Kinh sử mười năm chốn học đường,
An nhàn tứ lạ, hứng văn chương.
Một pho quốc sử, tài uyên bác,
Hậu thế, ngời ngời một Thái Sơn.
Phan Phu Tiên người Từ Liêm, Hà Nội, là sử gia nổi tiếng.

[1] Lối tắt, nhanh đến đích. Ở đây nói văn chương họ Phan uẩn súc, có sức khái quát cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Nhậm Đại » Phan Phu Tiên