Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Thân Nhân Trung (1)

Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2019 22:27

申仁忠

天將賢佐為時生,
獨擅騷壇第一名。
當世文章真大手,
一門父子佩恩榮。

 

Thân Nhân Trung

Thiên tương hiền tá vị thời sinh,
Độc thiện Tao Đàn đệ nhất danh.
Đương thế văn chương chân đại thủ,
Nhất môn phụ tử bội ân vinh.

 

Dịch nghĩa

Trời vì đời sinh ra bậc hiền tài,
Tài giỏi đứng thứ nhất trong Tao Đàn.
Đương thời văn chương nổi tiếng là đại bút,
Một nhà cha con được thấm nhuần ân hiển vinh.


Nguồn: Vương Thị Hường, “Hình ảnh Thân Nhân Trung qua Lê triều khiếu vịnh thi tập của Hà Nhậm Đại”, Tạp chí Hán Nôm, số 5 (108), 2011

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trời đem người giỏi xuống cho đời,
Số một Tao Đàn, chẳng dưới ai.
Tột bậc văn chương tài hiếm có,
Cha con vinh hiển một nhà hai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời sinh ra bậc hiền tài,
Tao Đàn số một không hai trên đời.
Văn chương nổi tiếng đương thời,
Một nhà phụ tử hai người hiển vinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời