Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích
Từ khoá: Lê Thánh Tông (3)

Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 17:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/12/2017 14:00

聖宗淳皇帝

日向天中黃道開,
帝王事業見雄才。
平生學問真高邁,
女子焉知是畫胎。

 

Thánh Tông Thuần hoàng đế

Nhật thướng thiên trung hoàng đạo khai,
Đế vương sự nghiệp hiện hùng tài.
Bình sinh học vấn chân cao mại,
Nữ tử yên tri thị hoạ thai.

 

Dịch nghĩa

Vầng dương lên giữa trời mở đường hoàng đạo
Sự nghiệp đế vương biểu hiện tài năng hùng mạnh
Bình sinh học vấn thật là cao siêu
Nào hay đàn bà gây nên cái mầm mống tai hoạ


Thánh Tông Thuần hoàng đế tức vua Lê Thánh Tông, một vị vua sáng suốt của nhà Lê.

Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mở đường hoàng đạo, một vầng dương
Tài lớn, hào hùng bậc đế vương
Học vấn cao siêu đời hiếm có
Đắm tình, tự chuốc lấy tai ương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mở đường hoàng đạo giữa vầng dương,
Hùng mạnh tài năng nghiệp đế vương,
Cao quý bình sinh nền học vấn,
Đây mầm nữ hoạ chuốc tai ương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Quẻ Càn

Sinh thần ấn quán, một vầng dương
Tài lớn, chí cao, bậc đế vương
Học vấn thiên tư đời hiếm có
Nào hay mẹ đà hoạ thai không.

Hồng Đức
Chưa có đánh giá nào
Trả lời