Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Nguyễn Thiên Tích (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 20:45

阮天錫

國初庚歲甲科名,
烏府鑾臺侈異榮。
何日漫思山水樂,
心猿意馬豈能平。

 

Nguyễn Thiên Tích

Quốc sơ canh tuế giáp khoa danh,
Ô phủ, Loan đài xỉ dị vinh.
Hà nhật mạn tư sơn thuỷ lạc,
Tâm viên ý mã khởi năng bình.

 

Dịch nghĩa

Bậc đại khoa năm Canh, thuở đầu quốc triều,
Ô phủ, Loan đài chiếm ơn vinh hiển lạ.
Ngày nào luống nhớ niềm vui sơn thuỷ,
Lòng như vượn, ý như ngựa, đâu có thể dẹp được.


Nguyễn Thiên Tích là văn thần nhà Lê, học vấn uyên bác, làm quan thanh liêm, từng giữ chức Công bộ thượng thư.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đại khoa danh giá buổi đầu triều,
Ô phủ, Loan đài chức vị cao.
Dạo núi chơi sông hằng khát nhớ,
Thung thăng ai cấm được ai nào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm Canh thành đạt đại khoa danh,
Ô phủ, Loan đài vinh hiển ân.
Luống nhớ ngày nào vui sông núi,
Ý lòng ngựa vượn khó tu thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời