19/08/2022 05:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân Nhân Trung
申仁忠

Tác giả: Hà Nhậm Đại - 何任大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2019 22:27

 

Nguyên tác

天將賢佐為時生,
獨擅騷壇第一名。
當世文章真大手,
一門父子佩恩榮。

Phiên âm

Thiên tương hiền tá vị thời sinh,
Độc thiện Tao Đàn đệ nhất danh.
Đương thế văn chương chân đại thủ,
Nhất môn phụ tử bội ân vinh[1].

Dịch nghĩa

Trời vì đời sinh ra bậc hiền tài,
Tài giỏi đứng thứ nhất trong Tao Đàn.
Đương thời văn chương nổi tiếng là đại bút,
Một nhà cha con được thấm nhuần ân hiển vinh.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trời đem người giỏi xuống cho đời,
Số một Tao Đàn, chẳng dưới ai.
Tột bậc văn chương tài hiếm có,
Cha con vinh hiển một nhà hai.
Nguồn: Vương Thị Hường, “Hình ảnh Thân Nhân Trung qua Lê triều khiếu vịnh thi tập của Hà Nhậm Đại”, Tạp chí Hán Nôm, số 5 (108), 2011
[1] Nguyên chú: Thơ vua Lê Thánh Tông có câu: “Nhị thân phụ tử bội ân vinh” 二申父子佩恩榮 (Hai cha con họ Thân cùng đội ân vinh hiển). Con Thân Nhân Trung là là Thân Nhân Tín đỗ tiến sĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Nhậm Đại » Thân Nhân Trung