Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2018 17:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/03/2018 18:08

阮自强

路經古廟樹連天,
慨想忠臣報國年。
誰為得忠能失孝,
得忠便是孝兼全。

 

Nguyễn Tự Cường

Lộ kinh cổ miếu thụ liên thiên,
Khái tưởng trung thần báo quốc niên.
Thuỳ vị đắc trung năng thất hiếu,
Đắc trung tiện thị hiếu kiêm tuyền.

 

Dịch nghĩa

Đường qua cổ miếu, cây tốt liền với trời,
Ngậm ngùi tưởng nhớ đến cái năm mà người tôi trung báo đền nợ nước.
Ai bảo rằng được chữ trung thì có thể mất chữ hiếu?
Giữ được chữ trung tức là kiêm toàn chữ hiếu


Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 5), NXB Khoa học xã hội, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đường qua cổ miếu ngất cây xanh,
Tưởng nhớ tôi trung hết sức mình.
Ai bảo được trung là mất hiếu?
Được trung thì hiếu cũng nêu danh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường qua cổ miếu rợp cây xanh,
Nợ nước tôi trung nhớ phải thành.
Ai bảo được trung thì mất hiếu?
Giữ chữ trung kiêm hiếu được danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời