Bên thành dương liễu bay hoa
Gió xuân thổi cát chiều tà trên sông
Tháng ngày đôi én thong dong
Bè trôi một mảng mênh mông sông hồ
Tình người lên xuống sóng xô
Thói đời thay đổi như trò ráng mây
Xe cao bốn ngựa lo đầy
Chỉ nên chăm chút dưa ngoài cửa Đông

tửu tận tình do tại