25/09/2021 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân
暮春

Tác giả: Hà Cảnh Minh - 何景明

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/01/2019 22:57

 

Nguyên tác

城邊楊柳飛白花,
河上春風吹暮沙。
飄飄歲月此雙燕,
渺渺江湖聊一槎。
人情翻覆似波浪,
世態變化如雲霞。
駟馬高車有憂患,
只須料理東門瓜。

Phiên âm

Thành biên dương liễu phi bạch hoa,
Hà thượng xuân phong xuy mộ sa.
Phiêu phiêu tuế nguyệt thử song yến,
Diểu diểu giang hồ liêu nhất sà.
Nhân tình phiên phúc tự ba lãng,
Thế thái biến hoá như vân hà.
Tứ mã cao xa[1] hữu ưu hoạn,
Chỉ tu liệu lý Đông Môn qua[2].

Dịch nghĩa

Dương liễu bên thành bay trắng hoa
Sông chiều gió xuân thổi cát
Đôi én cứ nhởn nhơ cùng năm tháng
Cần một bè trên sông hồ mênh mang
Tình người lên xuống như đợt sóng
Thói đời thay đổi như ráng mây
Xe cao bốn ngựa có lo lắng
Chỉ nên chăm chút dưa ở cửa Đông

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bên thành dương liễu bay hoa
Gió xuân thổi cát chiều tà trên sông
Tháng ngày đôi én thong dong
Bè trôi một mảng mênh mông sông hồ
Tình người lên xuống sóng xô
Thói đời thay đổi như trò ráng mây
Xe cao bốn ngựa lo đầy
Chỉ nên chăm chút dưa ngoài cửa Đông
[1] Xe bốn ngựa kéo, có cắm lọng của quý tộc ngày xưa, cũng dùng để chỉ quan to.
[2] Còn gọi là Đông Lăng qua, Thanh Môn qua. Thiệu Bình thời Tần làm Đông Lăng hầu, Tần mất làm dân, sống bằng nghề trồng dưa bên ngoài cửa Thanh Môn thành Trường An, vị dưa ngon ngọt. Mọi người gọi là dưa Đông Lăng, dưa Thanh Môn. Thanh Môn là cửa phía đông nam thành Trường An nên cũng gọi là dưa Đông Môn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Cảnh Minh » Mộ xuân