Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyên
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 09:07

寄魏鵬其九

物換星移幾度秋,
鳥啼花落水空流。
人間何事堪惆悵,
貴賤同歸土一丘

 

Ký Nguỵ Bằng kỳ 09

Vật hoán tinh di kỷ độ thu,
Điểu đề hoa lạc thuỷ không lưu.
Nhân gian hà sự kham trù trướng,
Quý tiện đồng quy thổ nhất khâu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Vật đổi sao dời trải mấy thâu
Chim kêu hoa rụng nước về đâu
Việc đời ngao ngán gì hơn nữa
Hay dở khôn qua nấm thổ khâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sao dời vật đổi mấy thu,
Chim kêu hoa rụng dàu dàu nước trôi.
Nhân gian bao chuyện ngán rồi,
Dở hay một nấm mồ thôi có gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời