Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyên
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 09:03

寄魏鵬其八

魂歸冥漠魄歸泉,
卻恨青蛾誤少年。
三尺孤墳何處是?
每逢寒食一潸然。

 

Ký Nguỵ Bằng kỳ 08

Hồn quy minh mạc phách quy tuyền,
Khước hận thanh nga ngộ thiếu niên.
Tam xích cô phần hà xứ thị?
Mỗi phùng hàn thực nhất san nhiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Hồn về giời thẳm, phách về âm
Tuổi trẻ mày xanh trót đã lầm
Ba thước cô phần đâu đó tá
Mỗi tuần hàn thực lệ đầm khăn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phách hồn về cõi u minh,
Thương thay tuổi trẻ đầu xanh trót lầm.
Nơi đâu ba thước cô phần,
Mỗi tuần hàn thực lệ dầm ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời