Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyên
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2014 08:43

寄魏鵬其四

自從消瘦減容光,
雲雨巫山枉斷腸。
獨宿空房淚如雨,
秋宵只為一人長。

 

Ký Nguỵ Bằng kỳ 04

Tự tòng tiêu sấu giảm dung quang,
Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường.
Độc túc không phòng lệ như vũ,
Thu tiêu chỉ vị nhất nhân trường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Từ khi gầy võ kém màu tươi
Giấc mộng non Vu ruột rối bời
Chiếc gối phòng không tuôn lệ ngọc
Đêm thu dằng dặc chỉ riêng ai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ khi gầy võ dung nhan,
Giấc Vu tưởng lại thêm càng xót xa.
Phòng không gối chiếc lệ sa,
Đêm thu chỉ một mình ta ngậm sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời