18/01/2022 15:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguỵ Bằng kỳ04
寄魏鵬其四

Tác giả: Giả Vân Hoa - 賈雲華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 08:43

 

Nguyên tác

自從消瘦減容光,
雲雨巫山枉斷腸。
獨宿空房淚如雨,
秋宵只為一人長。

Phiên âm

Tự tòng tiêu sấu giảm dung quang,
Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường.
Độc túc không phòng lệ như vũ,
Thu tiêu chí vị nhất nhân trường.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Từ khi gầy võ kém màu tươi
Giấc mộng non Vu ruột rối bời
Chiếc gối phòng không tuôn lệ ngọc
Đêm thu dằng dặc chỉ riêng ai
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Vân Hoa » Ký Nguỵ Bằng kỳ04