29/01/2022 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguỵ Bằng kỳ 08
寄魏鵬其八

Tác giả: Giả Vân Hoa - 賈雲華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 09:03

 

Nguyên tác

魂歸冥漠魄歸泉,
卻恨青蛾誤少年。
三尺孤墳何處是?
每逢寒食一潸然。

Phiên âm

Hồn quy minh mạc phách quy tuyền,
Khước hận thanh nga ngộ thiếu niên.
Tam xích cô phần hà xứ thị?
Mỗi phùng hàn thực nhất sơn nhiên.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Hồn về giời thẳm, phách về âm
Tuổi trẻ mày xanh trót đã lầm
Ba thước cô phần đâu đó tá
Mỗi tuần hàn thực lệ đầm khăn
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Vân Hoa » Ký Nguỵ Bằng kỳ 08