04/08/2021 19:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguỵ Bằng kỳ 09
寄魏鵬其九

Tác giả: Giả Vân Hoa - 賈雲華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 09:07

 

Nguyên tác

物換星移幾度秋,
鳥啼花落水空流。
人間何事堪惆悵,
貴賤同歸土一丘

Phiên âm

Vật hoán tinh di kỷ độ thu,
Điểu đề hoa lạc thuỷ không lưu.
Nhân gian hà sự kham trù trướng,
Quý tiện đồng quy thổ nhất khâu.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Vật đổi sao dời trải mấy thâu
Chim kêu hoa rụng nước về đâu
Việc đời ngao ngán gì hơn nữa
Hay dở khôn qua nấm thổ khâu
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Vân Hoa » Ký Nguỵ Bằng kỳ 09