Despedida

Si muero
dejad el balcón abierto.

El niño come naranjas
(Desde mi balcón lo veo.)

El segador siega el trigo.
(Desde mi balcón lo siento).

¡Si muero,
dejad el balcón abierto!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Nếu tôi chết
Xin hãy để ban công rộng mở

Cậu bé đang ăn cam
(Từ ban công tôi có thể thấy)

Nhà nông đang gặt
(Từ ban công tôi có thể nghe)

Nếu tôi chết,
Xin hãy để ban công rộng mở

34.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác tiếng Tây Ban Nha

Despedida

Si muero
dejad el balcón abierto.

El niño come naranjas
(Desde mi balcón lo veo.)

El segador siega el trigo.
(Desde mi balcón lo siento).

¡Si muero,
dejad el balcón abierto!

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bằng Việt

Nếu tôi chết đi
Xin cứ để ban công rộng mở

Em nhỏ đang ăn trái cam
Từ trên ban công tôi còn được thấy

Những người gặt mùa đi gặt lúa mì
Từ trên ban công tôi còn được nghe

Nếu tôi chết đi
Xin cứ để ban công rộng mở

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời